FTX-aggregat (sta ̈ngt)

FTX-aggregat

Spiska ̊pa -fettfilter

Byte och rengöring av filter

Föreningen äger och ansvarar för ventilationssystemets samtliga komponenter i lägenheter och byggnader. Men respektive lägenhetsinnehavare ansvarar för rengöring av spiskåpa och fettfilter när det behöver göras, samt byte av fettfilter och luftfilter inne i FTX-aggregat. FTX-aggregat ovanför spisen finns på Sallerupsv. 1618 samt Nobelv. 80. Luftfiltret inne i FTX-aggregatet skall bytas en gång om året och det går till så att skivan och frontplåten till aggregatet bortmonteras och filtret lossas. Därefter dammsuger man runt filtret och inuti aggregatet med dammsugare. När det är gjort monterar man dit det nya filtret som skall ha samma mått och dimensioner som det gamla filtret. Nya filter kommer tillhandahållas av föreningen en gång om året i samband med att container för grovsopor finns tillgänglig. Spara det gamla filtret så det kan användas som mall för tillskärning av det nya filtret. Om man inte kan eller har möjlighet att byta filtret själv så kan lägenhetsinnehavaren kontakta HSB:s felanmälan och få hjälp av en fastighetsskötare. Men kostnaden kommer lägenhetsinnehavaren själv bli debiterad för.