Rättigheter och skyldigheter

Som bostadsrättshavare har du en del rättigheter samt skyldigheter gentemot föreningen och föreningens medlemmar. Dessa regleras lite utförligare i 5 § i föreningens stadgar men man kan kortfattat säga att följande gäller för var och en: 
Betala årsavgiften
Betalas månadsvis i förskott.
Vara rädd om fastigheten
Du får ej åsamka skada på fastigheten och ska följa uppsatta regler och instruktioner, som vid soprum och tvättstuga. Att inte följa uppsatta regler medför extra kostnader för föreningen, kostnader som påverkar avgiften för medlemmarna.
Underhålla bostaden
Du är personligen ansvarig för att lägenheten är i gott skick. Det betyder att du är ansvarig för att åtgärda skador som uppstår i din bostad. Det gäller även om det är en olyckshändelse.
Vid behov av hantverkare så hänvisar vi er till Bostadsrätterna, de finner ni här.
Inte hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande
Detta är allvarligare än vad många tycks tro. Styrelsen jobbar hårt för tillgodose medlemmarnas intressen i föreningen och detta är inte möjligt om bostadsrättshavare olovligen hyr ut i andra hand till folk med dålig koll på föreningens regler. En bostadsrätt är ingen fri tillgång som man kan göra vad man vill med utan en andel i en förening med nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Denna nyttjanderätt kan förverkas om man hyr ut olovligen i andra hand och resultatet kan bli tvångsförsäljning. Det är alltid du som bostadsrättshavare som ansvarar för din lägenhet och de som vistas i den och detta gäller även om du fått godkänt att hyra ut i andra hand.
Korttidsuthyrning av den typ som exempelvis förmedlas via Airbnb anses inte utgöra andrahandsuthyrning utan ”hotellverksamhet”.
Detta är något föreningen inte tillåter och nekas i samtliga fall. Lägenheten har upplåtits som bostad och ska användas som sådan och inte hotell.
Inte störa grannarna
Detta är ett givande och tagande då man måste ta hänsyn till att folk bor vägg i vägg och att alla har olika liv och tider på dygnet då man är verksam. Grundregeln är dock att det ska vara lugnt och stilla klockan 22:00 till 08:00, hög musik och spontant ommöblerande bör undvikas under denna tid. På helger kan man se lite lugnare på denna regel men upplever man att grannar beter sig högljutt och allmänt störande går det bra att kontakta Securitas Trygghetsjour som nås på samma nummer som felanmälan. 
Du som bostadsrättshavaren är skyldig att känna till de regler som gäller i föreningen och bör kontakta styrelsen vid minsta tveksamhet om vad du kan eller inte kan göra. Styrelsen nås på: styrelsen@brfkaprifolen.net 
Styrelsen