Frågor eller synpunkter?

 

Vi svarar gärna på dina frågor eller lyssnar till dina förslag.
Maila till oss på styrelsen@brfkaprifolen.net

OBS! Om du bor i föreningen, glöm inte att ange adress och lägenhetsnummer samt telefonnummer.

Ange även om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt.