Andrahandsuthyrning

I Brf Kaprifolen vill vi att bostadsrätterna/hyresrätterna i så stor utsträckning som möjligt bebos av ägarna/förstahandshyresgästerna till dessa. Om det finns beaktansvärda skäl för bostadsrättsinnehavaren att hyra ut i andra hand kan styrelsen bevilja andrahandsuthyrning med 6 månader i taget, dock ej mer än 12 månader sammanlagt. Exempel på beaktansvärda skäl är:

 • arbete eller studier på annan ort
 • sjukdom som gör att du är borta från bostaden
 • militärtjänstgöring
 • inledande av samboförhållande
 • svårigheter att få lägenheten såld

För att få hyra ut i andra hand krävs styrelsens skriftliga godkännande. I din skriftliga ansökan till styrelsen ska du bifoga:

 • dina/ditt skäl till andrahandsuthyrningen
 • hur lång tid du avser hyra ut lägenheten (brf Kaprifolen beviljar endast andrahandsuthyrningar 6 månader i taget.)

Om du får din ansökan beviljad är det villkor att du...

 • informerar hyresgästen om gällande ordningsregler i föreningen
 • tillser att en gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg finns för den aktuella lägenheten

Korttidsuthyrning av den typ som exempelvis förmedlas via Airbnb anses inte utgöra andrahandsuthyrning utan ”hotellverksamhet”.
Detta är något föreningen inte tillåter och nekas i samtliga fall. Lägenheten har upplåtits som bostad och ska användas som sådan och inte hotell.

OBS! Om du hyr ut din lägenhet utan styrelsens medgivande riskerar du att förlora nyttjanderätten. Det innebär att styrelsen kan säga upp dig och tvinga dig att flytta. Om det är en bostadsrätt kan det leda till tvångsförsäljning.

Tänk på...

 • att du blir hyresvärd för din hyresgäst och det är ditt ansvar att avgiften/hyran betalas i tid - be att få ta del av en kreditupplysning
 • att det räknas som en andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt
 • att det, när du själv inte bor i lägenheten, räknas som en andrahandsuthyrning även om du kallar det något annat, t ex inneboende

Använd följande dokument för ansökan om tillstånd till uthyrning i andrahand:

Uthyrning i andrahand