11 dec 2015

Valberedningen har ordet

Av webbansvarig / TAGGAR

Vill du engagera dig i styrelsen? 

Det är dags att välja nya ledamöter till bostadsrättsföreningen Kaprifolens styrelse, valet kommer att göra på nästa årsstämma som blir i början av maj.

Styrelsens uppdrag - Som del av styrelsen har du ett förtroendeuppdrag att sköta bostadsrättsföreningens löpande arbete, främst att se till att fastigheterna sköts och renoveras vid  behov och att föreningens ekonomi sköts på ett bra sätt. 

Styrelseledamöter i Brf Kaprifolen sitter 2 år i taget och kan bli omvalda. Idag är de 7 personer, ordförande, kassör, sekreterare, ytterligare 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden har det största ansvaret men delar ut arbetsuppgifter/ansvarsområden. Ett arvode utgår till alla ordinarie ledamöter.

Är det något för dig? - Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, det viktigaste är att du är engagerad och bryr dig om vårt gemensamma boende. Har du kunskaper inom ekonomi, juridik, fastigheter eller föreningsarbete så är det uppskattat, annars lär du dig efter hand.

Anmäl dig till mig senast 15 januari på e-post fsk.linden@gmail.com om du är intresserad av uppdraget. Du kan självklart också kontakta mig om du är nyfiken och har frågor. I början av 2016 kommer intresserade kandidater få träffa den sittande styrelsen och då kunna ställa frågor direkt till dem.

Bostadsrättsföreningens stadgar, årsredovisningar och mer information hittar du på hemsidan. 

HSB har också bra information om vad styrelsearbete innebär www.hsb.se/om-boende/bokunskap/for-brf-styrelser/vem-gor-vad-i-en-styrelse/

Hälsningar Frida Lindén, Valberedningen