12 mar 2014

Valberedningen har ordet

Av webbansvarig / TAGGAR

Vill du engagera dig i bostadsrättsföreningen Kaprifolens styrelse? 

Inför årsstämman i början av maj är det aktuellt med två nyval och två omval till styrelsen. Ordförande väljs sedan av styrelsen. 

Styrelsens uppdrag - Som del av styrelsen har du ett förtroendeuppdrag att sköta bostadsrättsföreningens löpande arbete, främst att se till att fastigheterna sköts och renoveras vid behov och att föreningens ekonomi sköts på ett bra sätt. 

Styrelseledamöter i Brf Kaprifolen sitter 2 år i taget och kan bli omvalda. Idag är de 7 personer, ordförande, kassör, sekreterare, ytterligare 2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordföranden har det största ansvaret men delar ut arbetsuppgifter/ansvarsområden. Ett arvode utgår till alla ordinarie ledamöter.

Är det något för dig? - Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, det viktigaste är att du är engagerad och bryr dig om vårt gemensamma boende. Har du erfarenhet av ekonomi, fastigheter eller föreningsarbete så är det jättebra, annars lär du dig efter hand.

Den 17 mars kl 18:30 kan intresserade eller nyfikna på uppdraget träffa dagens styrelsen och ställa frågor. Anmäl dig till mig på fsk.linden(a)gmail.com senast den 15 mars så att vi vet hur många som kommer.

Kan du inte komma den 17 mars - men ändå är intresserad, hör av dig till mig!

Hälsningar Frida Lindén, Valberedningen