10 mar 2014

Årsstämma 6 maj 2014

Av webbansvarig / TAGGAR

Brf Kaprifolens årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2014.

Lokal: Folkdansens vänner på Sallerupsvägen 26.

Tid: 19.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 29 april.

Välkomna!